"Mijn team heeft een hoge werkdruk,
sommigen van ons kunnen de stress niet aan."

Het lijkt zo gemakkelijk: je zet een clubje professionals bij elkaar, geeft ze een heldere opdracht en het resultaat zal perfect zijn. Maar nee, zo gaat dat vaak niet in de realiteit. 

Teamcoaching

Als je naar een team kijkt als een verzameling individuen, ieder met eigen unieke mooie en minder handige eigenschappen, dan is het logisch dat een team niet altijd optimaal functioneert. Dynamieken en patronen komen door teamcoaching op tafel te liggen en worden zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team.

Hoe? Teamcoaching vindt altijd plaats in opdracht van de organisatie en heeft een duidelijk voorafgeformuleerd einddoel waar alle teamleden zich in kunnen vinden. Mijn werkwijze: intake met opdrachtgever en schriftelijke intake met het team, samen de werkvraag bepalen en een eerste sessie plannen. Afhankelijk van de zwaarte van de werkvraag bepalen we wat nodig is om het team tot het gewenste resultaat te laten ontwikkelen.

Vaak is een onderdeel van teamcoaching ook het coachen van de leidinggevende. Het is zeer raadzaam om de leidinggevende tools te leren die kunnen helpen bij het nieuw of anders aansturen van een team.

Relaties zijn niet vanzelfsprekend, gaan niet vanzelf